نرده پنجره ویلایی

10:56 1400/02/24 | آهن سازه

نرده پنجره ویلایی

 

برای مقاومت کافی حفاظ پنجره در برابر دزدی باید مطمئن شوید که فاصله بین تیغه‌ها کمتر از میزانی است که یک انسان بتواند از آن رد شود. در واقع این حفاظ باید به گونه‌ای باشد که سر یک انسان به هیچ وجه نتواند از عبور کند. در ایمن ترین حفاظ پنجره بهتر است که فاصله میله‌های عمودی نرده پنجره بیشتر از ۱۳ سانتی‌متر نباشد و برای میله‌های افقی هم هر ۷۰ سانتی‌متر یک میله یا پروفیل افقی جوش داده شود تا استحکام حفاظ مناسب و قدرت تحمل آن بالا باشد.

 

حفاظ پنجره